ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η Σχολή μας αναλαμβάνει την εκπαίδευση Α' Βοηθειών, συμπεριλαμβανομένης της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Φορητού Απινιδωτή (AED). To πρόγραμμα στο οποίο λαμβάνεται εκπαίδευση καλύπτει βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα διαρκούν στο σύνολο 15 ώρες. 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Η Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση συνεργάζεται στο επίπεδο των Α' Βοηθειών με τον διεθνή φορέα πιστοποίησης PADI (αναγνωρισμένο από το ERC - European Resuscitation Council) και όλοι οι συμμετέχοντες στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να λάβουν πιστοποίηση ΕFR σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο τους αποστέλλεται από τον φορέα EFR και λαμβάνουν διεθνή αναγνώριση. Η κατοχή πιστοποίησης είναι αυτή που νομικά καλύπτει, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, σε ενδεχόμενη παροχή Α' Βοηθειών.

Δηλώστε συμμετοχή και λάβετε μέρος στο τμήμα εκπαίδευσής , καθώς η διάσωση της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ηθικό καθήκον και απαραίτητη κατάρτιση για τους ιδιωτικούς και δημόσιους εργαζόμενους. 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3850 της 28.05.2010 άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος της Ελλάδος και του «ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» και σύμφωνα με το άρθρο 45 του παρόντος νόμου:

[https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3850-2010.html]

Όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια, εκπαίδευση καθώς και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την παροχή Α' Βοηθειών.

Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης θα πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις Α' Βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Το κόστος μεταβάλλεται στην περίπτωση μαζικής εκπαίδευσης προσωπικού εταιρειών κατόπιν συνεννόησης.


© 2022 Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση Α.Ε., Κωνσταντινουπόλεως 50, Χανιά 73136, Ελλάδα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε